SPECJALIZACJE

Organizujemy także specjalizacje: medyczno-prawniczą oraz techniczno-ekonomiczną. Do tych sekcji przyjmujemy głównie naszych absolwentów i mają oni pierwszeństwo przed osobami, które nie są naszymi absolwentami. Zajęcia odbywają się w każdy piątek od 15:30 do 22:00.

Poniżej możesz pobrać programy obu specjalizacji.

W pierwszym semestrze pracujemy nad tematyką medyczną a w drugim – prawniczą (i odpowiednio: ekonomiczną – techniczną). Wykłady i zajęcia prowadzą dwujęzyczni lekarze, prawnicy, ekonomiści – specjaliści z różnych dziedzin wiedzy medycznej, prawniczej, ekonomicznej i technicznej. 

W celu jak najefektywniejszego prowadzenia zajęć specjalizacyjnych stworzyliśmy mini-laboratorium, które w systemie bezprzewodowym rejestruje przebieg wykładów przy zachowaniu najwyższej jakości parametrów technicznych. Następnie zarówno wykłady jak i materiały z ćwiczeń są utrwalane na nośnikach CD-rom, które nasi słuchacze otrzymują do pracy w domu.

Facebook