SZKOLENIA

Szkolimy w czterech językach

Nasi słuchacze pracują w systemie ultra-intensywnym, który trwa 1 rok akademicki (2 semestry, 300 godzin, z czego 180 godzin w kabinach). Bardzo często ilość przepracowanych godzin przez słuchacza znacznie przekracza 300, ponieważ nasi studenci mają prawo do nieodpłatnego, indywidualnego korzystania z laboratorium w trakcie tygodnia poza zajęciami. 

Zajęcia odbywają się w weekendy CO TYDZIEŃ (jest to niezwykle istotne przy nauce tłumaczeń kabinowych) od 9:45 do 19:00 z godzinną przerwą obiadową w środku dnia.

Praca w CST oparta jest na zasadzie tzw. „crash-course” – w ciągu 1 roku akademickiego (od października do czerwca) uczestnicy szkolenia mają okazję do zapoznania się z olbrzymią ilością wiedzy praktycznej z wielu dziedzin, nieodzowną w pracy zawodowego tłumacza, jej intensywnego przećwiczenia w warunkach laboratoryjnych, poznania nowatorskich technik kształcenia oraz samokształcenia tłumaczy, a także skonsolidowania i zintegrowania dotychczas nabytych zdolności językowych. Oprócz zdobycia ogromu wiedzy koniecznej do wykonywania zawodu tłumacza, nasi słuchacze robią kolosalny postęp w dziedzinie praktycznej znajomości języka, co jest nieodzowne dla każdego anglisty/rusycysty/germanisty. 

Także, W RAMACH ZAJĘĆ – to bardzo ważne(!), nasi słuchacze przechodzą szkolenie systemów CAT (Computer Aided Translation), takich jak TRADOS, memoQ czy WordFast.

Nasi absolwenci mają możliwość dalszego rozwoju – na specjalizacjach: Medycyna-Prawo lub Technika-Ekonomia.

Na specjalizacje przyjmujemy też osoby, które wprawdzie nie są naszymi absolwentami ale mają doświadczenie tłumaczeniowe i pragną zdobyć (lub rozwinąć) nową wiedzę i praktykę.

Zasady naboru

Zapisy trwają cały czas. W połowie września kontaktujemy się z kandydatami aby poinformować o terminie spotkania organizacyjnego, które zazwyczaj ma miejsce na tydzień przed rozpoczęciem zajęć (startujemy w pierwszy weekend października). 

Podczas spotkania organizacyjnego odbywa się (między innymi) tzw. „placement test”, który służy do pogrupowania kandydatów w pary do pracy w kabinach. Tak dobrane pary współpracują cały rok. 

W przypadku, gdy na jedno miejsce jest kilku kandydatów na takim samym poziomie o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Naszym celem jest stworzenie elitarnej grupy profesjonalnych tłumaczy, potrafiących sukcesywnie funkcjonować w każdej dziedzinie tłumaczeniowej. To się nam dotychczas udaje 
– co roku ta grupa się powiększa.
Facebook