Google  
AKTUALNOŚCI
ARCHIWUM
Jesteśmy członkiem
Academic Program
SZKOLENIA

angielski - rosyjski - niemiecki

Nasi słuchacze pracują w systemie ultra-intensywnym, który trwa 1 rok akademicki (2 semestry, 360 godzin, z czego 180 godzin w kabinach). Bardzo często ilość przepracowanych godzin przez słuchacza znacznie przekracza 400, ponieważ nasi studenci mają prawo do nieodpłatnego, indywidualnego korzystania z laboratorium w trakcie tygodnia poza zajęciami.

Zajęcia odbywają się CO TYDZIEŃ (jest to niezwykle istotne przy nauce tłumaczeń kabinowych) w godzinach od 8:00 do 19:00 z godzinną przerwą obiadową w środku dnia. Sekcja angielska ma zajęcia w soboty lub niedziele (do wyboru przez słuchacza), sekcja rosyjska i niemiecka w niedziele.

Praca w CST oparta jest na zasadzie tzw. "crash-course" - w ciągu 1 roku akademickiego (od października do czerwca) uczestnicy szkolenia mają okazję do zapoznania się z olbrzymią ilością wiedzy praktycznej z wielu dziedzin, nieodzowną w pracy zawodowego tłumacza, jej intensywnego przećwiczenia w warunkach laboratoryjnych, poznania nowatorskich technik kształcenia oraz samokształcenia tłumaczy, a także skonsolidowania i zintegrowania dotychczas nabytych zdolności językowych. Oprócz zdobycia ogromu wiedzy koniecznej do wykonywania zawodu tłumacza, nasi słuchacze robią kolosalny postęp w dziedzinie praktycznej znajomości języka, co jest nieodzowne dla każdego anglisty/rusycysty/germanisty.

Także, W RAMACH ZAJĘĆ - to bardzo ważne(!), nasi słuchacze przechodzą szkolenie systemów CAT (Computer Aided Translation), takich jak TRADOS, memoQ czy WordFast.

Nasi absolwenci mają możliwość dalszego rozwoju - na specjalizacjach: Medycyna-Prawo lub Technika-Ekonomia.
Na specjalizacje przyjmujemy też osoby, które wprawdzie nie są naszymi absolwentami ale mają doświadczenie tłumaczeniowe i pragną zdobyć (lub rozwinąć) nową wiedzę i praktykę.

Zasady naboru

Zapisy trwają cały czas. W połowie września kontaktujemy się z kandydatami aby poinformować o terminie spotkania organizacyjnego, które zazwyczaj ma miejsce na tydzień przed rozpoczęciem zajęć (startujemy w pierwszy weekend października).

Podczas spotkania organizacyjnego odbywa się (między innymi) tzw. "placement test", który służy do pogrupowania kandydatów w pary do pracy w kabinach. Tak dobrane pary współpracują cały rok.

W przypadku, gdy na jedno miejsce jest kilku kandydatów na takim samym poziomie o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Naszym celem jest stworzenie elitarnej grupy profesjonalnych tłumaczy, potrafiących sukcesywnie funkcjonować w każdej dziedzinie tłumaczeniowej. To się nam dotychczas udaje
- co roku ta grupa się powiększa.
Nauka w CST była nie tylko intensywnym rokiem pracy nad moimi umiejętnościami językowymi – zyskałam również szeroką gamę narzędzi niezbędnych do efektywnego oraz wysokojakościowego tłumaczenia. Postępy, które słuchacz CST czyni w tym stosunkowo krótkim czasie są olbrzymie – pod koniec czerwca okazuje się, że to co w październiku było niewykonalne nagle staje się możliwym! To umiejętności stanowią o jakości tłumacza a tych niewątpliwie można nabyć właśnie w CST (i to w bardzo miłej atmosferze) a są one w rzeczywistości weryfikowane niemalże natychmiast – na co dzień jestem pracownikiem firmy z kapitałem austriackim i tłumaczę naprawdę dużo tekstów prawniczych, ekonomicznych czy technicznych. Dyrekcja mojej firmy, która sfinansowała mi naukę w CST, uważa, że była to świetna inwestycja ponieważ wyraźnie wzrosła jakość i efektywność moich tłumaczeń, a dla firmy oznacza to duże oszczędności. Dlatego też – wielkie podziękowania dla CST!
Anna Szymik
Zajęcia w CST są prowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym i językowym. Przebogate zaplecze, wysoce profesjonalna kadra, unikalne materiały i najlepsze w kraju laboratorium translacyjne mają bezpośredni wpływ na utrzymanie tak wysokiego poziomu. Centrum stawia swoim słuchaczom bardzo wysokie wymagania ale dzięki temu właśnie absolwenci CST osiągają konieczną wiedzę i umiejętności aby na trudnym rynku tłumaczeniowym odnosić sukcesy.
Prezes GT PT TEPIS,
dr Aleksandra Podgórniak-Musil
SOSNOWIEC 41-200   UL. CZELADZKA 58   TEL. +48 507 981 952
Powered by: SFH CMS