Bardzo dobrze ulokowany czas i pieniądze

Szeroki zakres tematyki plus profesjonalna kadra. W skali 10-punktowej intensywność zajęć to co najmniej 15! Bardzo dobrze ulokowany czas i pieniądze.
Facebook