BYŁO WARTO!

CST jest szkołą o wysokim poziomie kształcenia. Tryb ultra-intensywny i specjalny program autorski przynoszą faktyczne rezultaty. Nic tutaj nie odbywa się anonimowo, wykładowcy dostosowują program na bieżąco do potrzeb słuchaczy a atmosfera sprzyja wszelkiemu rozwojowi. Trzeba jednak liczyć się z własnymi możliwościami czasowymi – bez cotygodniowych dojazdów do Sosnowca i ćwiczeń w domu się nie obeszło, ale BYŁO WARTO!
Facebook