CST doskonale wpisuje się w ideę ”Life Long Learning” w opozycji do koncepcji ”zakuć, zdać, zapomnieć”

Nauka w CST przywraca nadzieję, że można jeszcze znaleźć we współczesnym szkolnictwie miejsce, gdzie nauczycielom ZALEŻY, żeby nauczyć. Wysoki poziom w CST jest odzwierciedlony w postawie wykładowców, którzy wiedzą jak to robić i samo to jest już wielką sztuką. Mam porównanie, ponieważ wcześniej skończyłam inne studia tłumaczeniowe. Wykładowcy CST są bardzo kompetentni językowo a jednocześnie nie mają kompleksów – n.p. na zajęcia specjalistyczne są zapraszani eksperci z danej dziedziny. Słuchacz jest nieustannie motywowany do pracy, a różne formy ćwiczeń cały czas dają kopa do rozwoju. Nauka w CST jest wielopłaszczyznowa, obejmuje nie tylko oczywisty aspekt językowy ale także dziedziny zupełnie zapomniane w innych szkołach: motywację, zdolność samodzielnego myślenia, radzenie sobie ze stresem. CST doskonale wpisuje się w ideę ”Life Long Learning” w opozycji do koncepcji ”zakuć, zdać, zapomnieć”. Bardzo polecam wszystkim, którzy cenią: rozwój, poczucie własnej wartości, interakcję na linii student-wykładowca i długoterminową inwestycję.
Facebook