Najkrócej jak można: chce się chcieć, choćby nie wiem jak się nie chciało:)

Najkrócej jak można: chce się chcieć, choćby nie wiem jak się nie chciało:)
Facebook