Nauczyłam się po stokroć więcej niż podczas 5 lat studiów filologicznych!

W trakcie jednego roku nauki w CST nauczyłam się po stokroć więcej niż podczas 5 lat studiów filologicznych!

Facebook