Rozwijają nie tylko językowo ale uczą też samodzielności, dociekliwości, „tworzą” wszechstronnych tłumaczy

Kapitalne studia!!! Rozwijają nie tylko językowo ale uczą też samodzielności, dociekliwości, „tworzą” wszechstronnych tłumaczy, promują wolnomyślicielstwo a nie odtwarzanie zakurzonych ksiąg profesorów i mądrych doktorów. Jest to warte podkreślenia jako nietypowe podejście w polskim szkolnictwie wyższym.
Facebook