Szkoły publiczne nie dają nawet połowy tego co zajęcia w CST

Zajęcia w CST – oprócz warsztatu tłumacza – rewelacyjnie rozwinęły moje kompetencje językowe. Skończyłem szkolenie ogólne i specjalizację i widzę diametralną różnicę między początkiem a końcem nauki w CST. Niestety, szkoły publiczne nie dają nawet połowy tego co zajęcia w CST.

Facebook